Lidmaatschapsbijdrage

Bijdragen voor 2021

* mogelijkheid tot gebruik van KMO-portefeuille voor de seminaries

Lidgeld + bijdrage seminaries-accountancyclubs

( = volledig programma in EURO)

Leden lidgeld bijdrage seminaries totaal
Gewone leden 12,00 450,00 462,00
Gepensioneerden met activiteit -65 jaar 12,00 450,00 462,00
Gepensioneerden met activiteit +65 jaar 12,00 310,00 322,00
Gepensioneerden zonder activiteit 12,00 geen deelname 12,00
Ereleden 12,00 geen deelname 12,00
Stagiairs (stagemeester lid VEVB) 12,00 225,00 237,00
Medewerkers van een lid VEVB 0,00 350,00 350,00

Deelnameprijs per seminaries = 100.00

(indien niet gekozen voor volledig programma)