Lidmaatschapsbijdrage

Bijdragen voor 2017

* mogelijkheid tot gebruik van KMO-portefeuille voor de seminaries

* Speciaal jongerenaanbod 2017
Stagiairs (IAB, BIBF, IBR) kunnen in 2017 lid worden (12 €) en aan halve prijs alle seminaries en accountancyclubs volgen (inschrijving via intranet).

Lidgeld + bijdrage seminaries in EURO

Leden lidgeld bijdrage seminaries totaal
Gewone leden 12,00 450,00 462,00
Gepensioneerden met activiteit -65 jaar 12,00 450,00 462,00
Gepensioneerden met activiteit +65 jaar 12,00 310,00 322,00
Gepensioneerden zonder activiteit 12,00 geen deelname 12,00
Ereleden 12,00 geen deelname 12,00
Stagiairs (stagemeester lid VEVB) 12,00 225,00 237,00
Stagiairs (stagemeester GEEN lid VEVB) 12,00 225,00 237,00

Accountancyclubs: Voorbehouden voor leden (minimum 3x per jaar)

Nieuwe lidmaatschappen

  lidgeld bijdrage seminaries totaal
Vanaf 01/01 tot 30/03 4/4 4/4 4/4
Gewone leden 12,00 450,00 462,00
Stagiairs (stagemeester lid VEVB) 12,00 225,00 237,00
Stagiairs (stagemeester GEEN lid VEVB) 12,00 225,00 237,00
  lidgeld bijdrage seminaries totaal
Vanaf 01/04 tot 30/06 3/4 3/4 3/4
Gewone leden 12,00 337,50 349,50
Stagiairs (stagemeester lid VEVB) 12,00 168,75 180,75
Stagiairs (stagemeester GEEN lid VEVB) 12,00 168,75 180,75
  lidgeld bijdrage seminaries totaal
Vanaf 01/07 tot 30/09 1/2 1/2 1/2
Gewone leden 12,00 225,00 237,00
Stagiairs (stagemeester lid VEVB) 12,00 112,50 124,50
Stagiairs (stagemeester GEEN lid VEVB) 12,00 112,50 124,50
  lidgeld bijdrage seminaries totaal
Vanaf 01/10 tot 31/12
(volgend jaar = volledig)
1/4 1/4 1/4
Gewone leden 12,00 112,50 124,50
Stagiairs (stagemeester lid VEVB) 12,00 56,25 68,25
Stagiairs (stagemeester GEEN lid VEVB) 12,00 56,25 68,25

Deelnameprijs seminaries

Niet-leden / gepensioneerde leden per seminarie volledig programma
Gepensioneerden zonder activiteit 46,00 310,00
Medewerkers van leden 67,50 337,50
Interne accountants, bedrijfsrevisoren 95,00 478,00
Andere 100,00 585,00