Lidmaatschapsbijdrage

Bijdragen voor 2024 (al idem sinds 2021)

* mogelijkheid tot gebruik van KMO-portefeuille voor de seminaries

Lidgeld + bijdrage seminaries-accountancyclubs

( = volledig programma in EURO)

Leden lidgeld bijdrage seminaries
Gewone leden + inschrijven op alle seminaries 0 450
Medewerkers van een lid VEVB + inschrijven op alle seminaries 0 350
Medewerker lid – per seminarie (*) 0 100
Stagiairs + inschrijven op alle seminaries 0 225

(*) Deelnameprijs per seminaries = 100.00

(indien niet gekozen voor volledig programma)