Doelstelling

Beoefenaars van vrije beroepen zijn permanent bekommerd om het wel en wee van hun cliƫnt. Ze hebben de betrachting te streven naar een steeds betere dienstverlening.

Accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en boekhouders-fiscalisten hebben begrepen dat wederzijdse hulpverlening absoluut een must is. Om deze redenen onderschreven deze beroepsbeoefenaars de volgende doelstelling :

Samenhorigheid onder de beoefenaars van deze vrije beroepen bevorderen.

Controle uitoefenen op de kwalitatieve beoefening van het beroep.

Permanente opleiding aanbieden, door organisatie van studiedagen, colloquia, seminaries en andere bijeenkomsten.

Wederzijdse uitwisseling van ervaring bij de uitoefening van het beroep.

Permanente evaluatie en opvolging bij de ontwikkeling van het beroep, alsmede het stimuleren van de interprofessionele samenwerking.