Historiek

In 1981 namen een 10-tal accountants waaronder de stichter-voorzitter Marcel Verschelden, het initiatief om een beroepsvereniging op te richten die enerzijds zou waken over de belangen van de leden beroepsbeoefenaars en anderzijds zou streven naar een wettelijke regeling inzake de erkenning van het beroep van accountant en belastingconsulent, analoog met de bestaande wettelijke erkenning van het beroep van bedrijfsrevisor (wet 1953).

De wettelijke regeling van het beroep van accountant kwam in februari 1985 tot stand, later gevolgd door de wettelijke regeling van het beroep van boekhouder

Uiteindelijk kwam in 1999 de erkenning en toekenning van de titel van belastingconsulent en boekhouder-fiscalist tot stand.

Binnenkort (2019) gaat en nieuwe instituut IBA van start klik hier voor meer info