Zoek een lid van de VEVB

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Welkom

Welkom op de website van VEVB.

Graag laten wij u hierbij een overzicht van de structuur en de werking van onze vereniging en hun leden.

Agenda

 • Fiscale aspecten van het eigen vermogen
  26 november 2016 - Seminarie - Sint-Niklaas
  Het “boekhoudkundig” eigen vermogen is ons voldoende bekend: kapitaal, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, reserves, overgedragen resultaat, kapitaalsubsidies. Maar elk van deze “rubrieken” heeft ook een fiscale invalshoek. Op fiscaal vlak zijn er immers verschillende soorten kapitaal en verschillende soorten reserves. We nemen in dit seminarie de fiscale aspecten van het “Eigen Vermogen” onder de loep. meer ... Inschrijven
 • IVJEB - werkvergadering
  2 december 2016 - IVJEB - Zaffelare
  Waarde vriend(in),collega, confrater, Betreft: e.v. werkvergadering met IVJEB Het bestuur van de koepelvereniging VZW IVJEB (disciplines Advocaten, Accountants, Boekhouders, Bedrijfsrevisoren, Gerechtsdeurwaarders en Notarissen) organiseert, zoals u weet, driemaandelijks een vormingssessie over onderwerpen met raakpunten in de diverse materies. Wij nodigen u bijgevolg uit op de eerstvolgende werkvergadering die doorgaat op vrijdag 2 december 2016 in het kasteel van Saffelaere, Kerkstraat 37 te 9080 Zaffelare (Lochristi). (route : www.kasteelvansaffelaere.com) Wij nodigen u uit op deze bijeenkomst, die tevens een ontmoetingsplaats creëert voor de vier diverse juridische en economische beroepen. Het ligt in de bedoeling met onze vereniging, deze beroepen dichter naar elkaar te laten groeien en de samenhorigheid te bevorderen. Wij zullen als gastspreker verwelkomen: dhr. Roel Van Hemelen Met als thema : ‘Overzicht van de recente wijzigingen aangaande de nieuwe begrotingsmaatregelen vanuit fiscaal en juridisch oogpunt. Wat werd al ingevoerd en wat ligt er nog op de onderhandelingstafel.’ Dhr. Roel Van Hemelen is belastingconsulent en Senior Manager Taks & Legal Moore Stephens. Deelname in de kosten: 60 € per persoon, over te schrijven, ten laatste acht werkdagen voor de geplande activiteit, op rekening van onze vereniging: IVJEB, Markt, Dendermonde n° 293-0517652-18 (IBAN : BE50 2930 5176 5218, BIC : GEBA BE BB) De inschrijving is pas geldig na inschrijving d.m.v. het antwoordformulier in bijlage, gevolgd door betaling. Indien u door onvoorziene omstandigheden echt niet kunt aanwezig zijn dan moet u dit via mail minstens drie werkdagen op voorhand (ten laatste op maandag) aan het secretariaat ( sonja.vandenvelde@moorestephens.be)mededelen. Alleen dan zal het bedrag der inschrijving worden terugbetaald. Ontvangst werkvergadering met het aperitief: 11.45 uur met gezellige kennismaking en nieuwsuitwisseling Start voordracht: 12.30 uur STIPT gevolgd door een werklunch Einde werkvergadering : ± 14.30 uur Wij zullen u heel graag verwelkomen. Namens de Raad van Bestuur Lode Haspeslagh, voorzitter Johan Dedoncker, past voorzitter Peter Verschelden, penningmeester Martine Verkest, secretaris Marcel Verschelden, erevoorzitter meer ... Inschrijven
 • Vennootschapsrecht: analyse bijzondere vennootschapsvormen
  10 december 2016 - Seminarie - Sint-Niklaas
  Inschrijven
VEVB
Tel.: 052/34 00 34
Fax.: 052/34 11 21
Hauwerstraat 40
9255 Buggenhout