Zoek een lid van de VEVB

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Welkom

Welkom op de website van VEVB.

Graag laten wij u hierbij een overzicht van de structuur en de werking van onze vereniging en hun leden.

Agenda

 • De aangifte erfbelasting in de praktijk
  25 november 2017 - Seminarie - Sint-Niklaas
  Sinds 1 januari 2015 worden de Vlaamse successierechten niet langer geïnd door de federale overheid. De inning wordt georganiseerd door de Vlaamse Regering. Vertrekpunt voor de inning van de erfbelasting blijft de aangifte van nalatenschap. In deze aangifte wordt het vermogen van de erflater geraamd en wordt de verdeling van de nalatenschap uitvoerig beschreven. Een correct opgestelde aangifte is dan ook een must voor een correcte vaststelling van de verschuldigde erfbelasting. Nu de Vlaamse overheid zelf bevoegd is en instaat voor de heffing van de erfbelasting, heeft ze zelf een aangifteformulier ontworpen met voorgedrukte vragen en rubrieken. In dit seminarie wordt van dichtbij bekeken welke informatie van de erfopvolgers precies gevraagd wordt. En op welke wijze deze informatie in de nieuwe aangifte moet worden opgenomen? Daarnaast komen tal van praktische vragen over en rond de aangifte aan bod, zoals: - Binnen welke termijn moet de aangifte worden ingediend? Wat met niet-rijksinwoners? - Waar moet de aangifte worden ingediend? - Wat bij foutieve aangifte? En welke sanctie is er verbonden aan het niet-tijdig indienen van de aangifte? - Waarop letten als de aangifte wordt ondertekend door een gevolmachtigde? - Hoe moet de aangifte worden ingevuld voor een minderjarige erfgenaam? - Waar moet de devolutie van de nalatenschap worden vermeld? - Waar en hoe gebeurt de aangifte van goederen die fictief bij het actief te voegen zijn? - Ik kies voor een werkelijk bewijs van het passief, maar ik kan nergens het bedrag van de passiefposten kwijt. Wat nu? - Waar vermeld ik dat de erflater minder dan 3 jaar voor zijn overlijden gelden heeft ontvangen waarvan de wet vermoedt dat zij nog tot de nalatenschap behoren? Denk hier bij aan verkoop onroerend goed, ontvangen roerende erfenis, schenking, uitbetaling levensverzekeringspolis, enz. - Hoe gebeurt vandaag concreet de aangifte van financiële instrumenten die tegen beurswaarde te waarderen zijn? - Wat zijn de gevolgen als ik de aangegeven goederen te laag heb geschat? - Hoe zit het met de voorafgaande schatting? - Dien ik de niet uitgekeerde kapitalen van een levensverzekeringsovereenkomst op datum van overlijden in de aangifte nalatenschap op te nemen? - Wanneer moet de erfbelasting worden betaald? - Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de berekening? - Hoe past de Vlaamse belastingdienst het fiscaal misbruik toe ? Op welke wijze wordt een voorafgaande beslissing aangevraagd ? meer ... Inschrijven
 • IVJEB werkvergadering : Juridische en fiscale aspecten van de hervorming van de vennootschapsbelasting (het ‘zomerakkoord’ 2017)”
  1 december 2017 - Geen - Zaffelare
  Waarde vriend(in),collega, confrater, Betreft: e.v. werkvergadering met IVJEB Het bestuur van de koepelvereniging VZW IVJEB (disciplines Advocaten, Accountants, Boekhouders, Bedrijfsrevisoren, Gerechtsdeurwaarders en Notarissen) organiseert, zoals u weet, driemaandelijks een vormingssessie over onderwerpen met raakpunten in de diverse materies. Wij nodigen u bijgevolg uit op de eerstvolgende werkvergadering die doorgaat op vrijdag 1 december 2017 in het kasteel van Saffelaere, Kerkstraat 37 te 9080 Zaffelare (Lochristi). (route : www.kasteelvansaffelaere.com) Wij nodigen u uit op deze bijeenkomst, die tevens een ontmoetingsplaats creëert voor de vier diverse juridische en economische beroepen. Het ligt in de bedoeling met onze vereniging, deze beroepen dichter naar elkaar te laten groeien en de samenhorigheid te bevorderen. Wij zullen als gastspreker verwelkomen dhr. Peter VERSCHELDEN, Accountant, Bedrijfsrevisor en CEO van MOORE STEPHENS. Met als thema : “Juridische en fiscale aspecten van de hervorming van de vennootschapsbelasting (het ‘zomerakkoord’ 2017)” Deelname in de kosten: 60 € per persoon, over te schrijven, ten laatste acht werkdagen voor de geplande activiteit, op rekening van onze vereniging: IVJEB, Markt, Dendermonde n° 293-0517652-18 (IBAN : BE50 2930 5176 5218, BIC : GEBA BE BB) De inschrijving is pas geldig na inschrijving d.m.v. het antwoordformulier in bijlage, gevolgd door betaling. Indien u door onvoorziene omstandigheden echt niet kunt aanwezig zijn dan moet u dit via mail minstens drie werkdagen op voorhand (ten laatste op maandag) aan het secretariaat ( sonja.vandenvelde@moorestephens.be) mededelen. Alleen dan zal het bedrag der inschrijving worden terugbetaald. Ontvangst werkvergadering met het aperitief: 11.45 uur met gezellige kennismaking en nieuwsuitwisseling Start voordracht: 12.30 uur STIPT gevolgd door een werklunch Einde werkvergadering : ± 14.30 uur Wij zullen u heel graag verwelkomen. Namens de Raad van Bestuur Lode Haspeslagh, voorzitter Johan Dedoncker, past voorzitter Peter Verschelden, penningmeester Martine Verkest, secretaris Marcel Verschelden, erevoorzitter meer ...
 • Accountancyclub
  4 december 2017 - Accountancyclub - Sint-Niklaas
  Inschrijven
 • Vennootschapsrecht update
  16 december 2017 - Seminarie - Sint-Niklaas
  In dit seminarie komen de recentste ontwikkelingen in het vennootschapsrecht aan bod. meer ... Inschrijven
VEVB
Tel.: 052/31 51 51
Fax.: 052/34 11 21
Mechelsesteenweg 95
9200 Dendermonde