Zoek een lid van de VEVB

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Welkom

Welkom op de website van VEVB.

Graag laten wij u hierbij een overzicht van de structuur en de werking van onze vereniging en hun leden.

Agenda

 • IVJEB - Werkvergadering
  10 maart 2017 - IVJEB - Zaffelare
  Waarde vriend(in),collega, confrater, Betreft: e.v. werkvergadering met IVJEB Het bestuur van de koepelvereniging VZW IVJEB (disciplines Advocaten, Accountants, Boekhouders, Bedrijfsrevisoren, Gerechtsdeurwaarders en Notarissen) organiseert, zoals u weet, driemaandelijks een vormingssessie over onderwerpen met raakpunten in de diverse materies. Wij nodigen u bijgevolg uit op de eerstvolgende werkvergadering die doorgaat op vrijdag 10 maart 2017 in het kasteel van Saffelaere, Kerkstraat 37 te 9080 Zaffelare (Lochristi). (route : www.kasteelvansaffelaere.com) Wij nodigen u uit op deze bijeenkomst, die tevens een ontmoetingsplaats creëert voor de vier diverse juridische en economische beroepen. Het ligt in de bedoeling met onze vereniging, deze beroepen dichter naar elkaar te laten groeien en de samenhorigheid te bevorderen. Wij zullen als gastspreker verwelkomen: Mtr Pieter Pauwels en Mtr Ann De Graeve Met als thema : “Invordering van onbetwiste geldschulden (art. 1394/21 Ger.W.)” Een nieuwe vorm van invordering van onbetwiste geldschulden tussen handelaren en ondernemers zonder tussenkomst van de Rechtbank, gevolgd door een interactief debat. Mr Pieter Pauwels is advocaat aan de balie te Dendermonde en Mr. Ann De Groeve is kandidaat-gerechtsdeurwaarder Deelname in de kosten: 60 € per persoon, over te schrijven, ten laatste acht werkdagen voor de geplande activiteit, op rekening van onze vereniging: IVJEB, Markt, Dendermonde n° 293-0517652-18 (IBAN : BE50 2930 5176 5218, BIC : GEBA BE BB) De inschrijving is pas geldig na inschrijving d.m.v. het antwoordformulier in bijlage, gevolgd door betaling. Indien u door onvoorziene omstandigheden echt niet kunt aanwezig zijn dan moet u dit via mail minstens drie werkdagen op voorhand (ten laatste op maandag) aan het secretariaat ( sonja.vandenvelde@moorestephens.be)mededelen. Alleen dan zal het bedrag der inschrijving worden terugbetaald. Ontvangst werkvergadering met het aperitief: 11.45 uur met gezellige kennismaking en nieuwsuitwisseling Start voordracht: 12.30 uur STIPT gevolgd door een werklunch Einde werkvergadering : ± 14.30 uur Wij zullen u heel graag verwelkomen. Namens de Raad van Bestuur Lode Haspeslagh, voorzitter Johan Dedoncker, past voorzitter Peter Verschelden, penningmeester Martine Verkest, secretaris Marcel Verschelden, erevoorzitter meer ... Inschrijven
 • “Invordering van onbetwiste geldschulden” ( zonder tussenkomst van de Rechtbank)
  10 maart 2017 - IVJEB - Zaffelare
  Deelname in de kosten: 60 € per persoon, over te schrijven, ten laatste acht werkdagen voor de geplande activiteit, op rekening van onze vereniging: IVJEB, Markt, Dendermonde n° 293-0517652-18 (IBAN : BE50 2930 5176 5218, BIC : GEBA BE BB) De inschrijving is pas geldig na inschrijving d.m.v. het antwoordformulier in bijlage, gevolgd door betaling. Indien u door onvoorziene omstandigheden echt niet kunt aanwezig zijn dan moet u dit via mail minstens drie werkdagen op voorhand (ten laatste op maandag) aan het secretariaat ( sonja.vandenvelde@moorestephens.be)mededelen. Alleen dan zal het bedrag der inschrijving worden terugbetaald. meer ... Inschrijven
 • De fiscale huisvisitatie. Rechten en plichten van de accountant en/of boekhouder. Wat moet u en wat mag u doen?
  13 maart 2017 - Accountancyclub - Sint-Niklaas
  Inschrijven
 • De aangifte "speciaal" in de vennootschapsbelasting
  18 maart 2017 - Seminarie - Sint-Niklaas
  Als een vennootschap haar maatschappelijke zetel overbrengt naar het buitenland, als zij vereffend wordt of in geval van fusie of splitsing, is de vennootschap verplicht om een aangifte "speciaal" in te vullen. Dat is geen alledaagse aangelegenheid. En dat het opstellen van de aangifte geen sinecure is, bewijzen de talrijke fouten die in de praktijk gemaakt worden bij het invullen van een dergelijke aangifte. In dit seminarie wordt stap voor stap toegelicht hoe de aangifte "speciaal" moet worden ingevuld, en dit vertrekkend vanuit de jaarrekening van de vennootschap. Het spreekt vanzelf dat dit een uiterst praktijkgerichte uiteenzetting wordt, waarbij de nadruk wordt gelegd op een aantal problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen. meer ... Inschrijven
 • Accountancyclub
  24 april 2017 - Accountancyclub - Sint-Niklaas
  Inschrijven
1/3
VEVB
Tel.: 052/34 00 34
Fax.: 052/34 11 21
Hauwerstraat 40
9255 Buggenhout