Zoek een lid van de VEVB

Voornaam:
Naam:
Gemeente:
Postcode:
  Zoek

Welkom

Welkom op de website van VEVB.

Graag laten wij u hierbij een overzicht van de structuur en de werking van onze vereniging en hun leden.

Agenda

 • Accountancyclub
  11 september 2017 - Accountancyclub - Sint-Niklaas
  Inschrijven
 • Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler + nieuwigheden aanv.pensioen zelfstandigen
  23 september 2017 - Seminarie - Sint-Niklaas
  Vooreerst wordt de omgewoelde woonfiscaliteit in de diverse gewesten belicht, om dan aansluitend een brug te slaan naar de vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler (met focus op zelfstandige bedrijfsleiders). Tevens worden de overige ontwikkelingen in het aanvullend pensioen van zelfstandigen toegelicht (o.a. pensioenovereenkomst voor zelfstandigen vanaf 2017). meer ... Inschrijven
 • De aangifte erfbelasting in de praktijk
  25 november 2017 - Seminarie - Sint-Niklaas
  Sinds 1 januari 2015 worden de Vlaamse successierechten niet langer geïnd door de federale overheid. De inning wordt georganiseerd door de Vlaamse Regering. Vertrekpunt voor de inning van de erfbelasting blijft de aangifte van nalatenschap. In deze aangifte wordt het vermogen van de erflater geraamd en wordt de verdeling van de nalatenschap uitvoerig beschreven. Een correct opgestelde aangifte is dan ook een must voor een correcte vaststelling van de verschuldigde erfbelasting. Nu de Vlaamse overheid zelf bevoegd is en instaat voor de heffing van de erfbelasting, heeft ze zelf een aangifteformulier ontworpen met voorgedrukte vragen en rubrieken. In dit seminarie wordt van dichtbij bekeken welke informatie van de erfopvolgers precies gevraagd wordt. En op welke wijze deze informatie in de nieuwe aangifte moet worden opgenomen? Daarnaast komen tal van praktische vragen over en rond de aangifte aan bod, zoals: - Binnen welke termijn moet de aangifte worden ingediend? Wat met niet-rijksinwoners? - Waar moet de aangifte worden ingediend? - Wat bij foutieve aangifte? En welke sanctie is er verbonden aan het niet-tijdig indienen van de aangifte? - Waarop letten als de aangifte wordt ondertekend door een gevolmachtigde? - Hoe moet de aangifte worden ingevuld voor een minderjarige erfgenaam? - Waar moet de devolutie van de nalatenschap worden vermeld? - Waar en hoe gebeurt de aangifte van goederen die fictief bij het actief te voegen zijn? - Ik kies voor een werkelijk bewijs van het passief, maar ik kan nergens het bedrag van de passiefposten kwijt. Wat nu? - Waar vermeld ik dat de erflater minder dan 3 jaar voor zijn overlijden gelden heeft ontvangen waarvan de wet vermoedt dat zij nog tot de nalatenschap behoren? Denk hier bij aan verkoop onroerend goed, ontvangen roerende erfenis, schenking, uitbetaling levensverzekeringspolis, enz. - Hoe gebeurt vandaag concreet de aangifte van financiële instrumenten die tegen beurswaarde te waarderen zijn? - Wat zijn de gevolgen als ik de aangegeven goederen te laag heb geschat? - Hoe zit het met de voorafgaande schatting? - Dien ik de niet uitgekeerde kapitalen van een levensverzekeringsovereenkomst op datum van overlijden in de aangifte nalatenschap op te nemen? - Wanneer moet de erfbelasting worden betaald? - Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met de berekening? - Hoe past de Vlaamse belastingdienst het fiscaal misbruik toe ? Op welke wijze wordt een voorafgaande beslissing aangevraagd ? meer ... Inschrijven
 • Accountancyclub
  4 december 2017 - Accountancyclub - Sint-Niklaas
  Inschrijven
 • Vennootschapsrecht update
  16 december 2017 - Seminarie - Sint-Niklaas
  In dit seminarie komen de recentste ontwikkelingen in het vennootschapsrecht aan bod. meer ... Inschrijven
VEVB
Tel.: 052/31 51 51
Fax.: 052/34 11 21
Mechelsesteenweg 95
9200 Dendermonde